e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Školní kolo olympiády v německém jazyce

30.1.2017

V pondělí 16. ledna porovnávali své znalosti z německého jazyka studenti druhých a třetích ročníků.

Písemné část testu ověřovala schopnosti soutěžících porozumět poslechu, čtenému textu a gramatice. Nejlepší studenti z kategorie III.A postoupili do ústního kola, které bylo velmi vyrovnané. Jejich úkolem bylo popsat obrázek a konverzovat na vylosované téma. První místo v kategorii III.A získal Petr Bláha (EKL3), 2.místo Natálie Severová (EKL3) a 3.místo Vojtěch Drahovzal (EKL2).

 Na dalších místech se umístili: 4. Leona Hodanová (VSP2), 5. Jan Zelnický (EKL2), 6. David Neumann (EKL3), 7. Martin Turek (EKL2), 8. Dita Leníková (VSP2). V kateborii III.B získal 1.místo Kryštof Diviš (OAK1). Všem studentům děkujeme za účast v soutěži a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu němčiny.

Mgr. Iris Kernerová, Mgr. Martina Jakešová