///Znamení Isis (4. 4. – 6. 5.)

Znamení Isis (4. 4. – 6. 5.)

Znamení Isis  (4.4. – 6.5.)

Isis je pokládána za jednu z nejvýznamnějších egyptských bohyní – za dárkyni a ochránkyni života.

Je symbolem věrnosti, oddanosti a vroucí manželské lásky.
Lidé narození ve znamení Isis bývají přitažliví, milí, společenští a vtipný. Milují svůj domov, do kterého dokážou vnést prvek harmonie. Stmelují celou rodinu, pomáhají jejím slabším členům bez jakéhokoliv pocitu sebeobětování. Jsou skvělými rodiči, své děti vychovávají s láskou, porozuměním na jedné straně a s jistou přísností na straně druhé. Jsou to lidé všestranně nadaní, s velmi vyvinutým smyslem pro umění. Jejich kreativita, fantazie a hravost nemají konkurenci. Charakterizuje je klidnější povaha a trpělivost. Za svým cílem dokážou jít velmi vytrvale. Bývají přizpůsobiví a vstřícní ke všem novinkám.

Rozhodují se rychle, více spoléhají na vlastní pocity a dojmy než na rady druhých. Tím si často škodí, neboť kdyby si nechali poradit od zkušenějších, proplouvali by životem přece jen snadněji.

Faktem zůstává, že chráněnci bohyně Isis vydrží opravdu hodně, jejich schopnost regenerace je neuvěřitelná.

Obecná rada znamení Isis:  Pamatujte, máte-li domov, zázemí a rodinu, máte poklad.