e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Zeměpisná křížovka

Vyluštěnou tajenku pošlete na e-mail: skolninoviny@sostlouny.cz nebo doneste p. Karfíkové do 20. 12. 2012