e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Indiánský horoskop Indiánský horoskop Indiánský horoskop

 

Indiánský horoskop přisuzuje lidem vlastnosti zvířat. Ukazuje nám, jaké zřejmé (ale i skryté) vlastnosti jsme v den našeho narození získali a s čím se budeme muset po celý náš život potýkat.