/Přebrepty

Přebrepty

Jak se nazývá základní kniha islámu? Kamasútra.

Co jsou bohemika? Česká slova v latinském textu. 2 + 1

Co je autobiografie? Automatické promítání snímků.

Řecké divadlo bylo postaveno ve středověku.

Název Arbesova romaneta: Newtonův zákon.

Proč se vydali Konstantin s Metodějem do Říma? – Protože se chtěli opálit.

Od čeho je odvozen název generace Májovců? Od včelky Máji.

Kdo byl PURISTA? Voják z pruské války.