//Červen 2012

Červen 2012

 

Závěrečné zkoušky učňovských oborů:

1. června – písemné závěrečné zkoušky

4. – 6. června – praktické závěrečné zkoušky

8. června – výsledky písemných a závěrečných zkoušek

11. – 15. června – příprava k ZZ

18. června – ústní závěrečné zkoušky

 

4. června – předávání maturitních vysvědčení

6. června – Šance – VSP1

6. – 7. června – Ekohrátky – akce pro MŠ a ZŠ – VSP2

20. června – výlet STR3 VSP3 do Mostu – muzikál Noc na Karlštejně a expozice přesunutého kostela

21. června – výlet VSP2 do Prahy

23. června – oslavy 60. výročí naší školy

26. června – výběr těch nejlepších, kteří se nejvíce angažovali ve Stacionáři Louny – výlet do Lidic a Lán