//Květinový horoskop

Květinový horoskop

Nabízíme certifikát (Wildcard RapidSSL SHA-256) vystaven pro doménu 3. řádu *.bakalari.cz. Platnost certifikátu je 2 roky, cena na rok je 250,- Kč včetně DPH (úhrada bude součástí automatického upgrade v listopadu).

 škola certifikát objedná v aplikaci Naše škola v Bakalářích (zde je zpoždění asi 1 – 2 dny)

 

škola otevře (případně zkontroluje) otevřenost portu pro https přístup – nejčastěji 443, ale může být i jiný

certifikát si škola může nainstalovat sama, případně lze instalaci objednat u firmy Bakaláři nebo u autorizovaných spolupracovníků za cenu 600,- Kč včetně DPH.

škola informuje rodiče, žáky, učitele o změně adresy Webové aplikace prostřednictvím např. zprávy Komens, zprávou na stránkách školy, na úvodní stránce Webové aplikace, mailem…

Příklady nové adresy:    https://naseskola.bakalari.cz – standardní port 443, aplikace v kořeni webového serveru IIS (původní adresa např. https://zakovska.naseskola.cz, https://123.456.123.456.)

https://naseskola.bakalari.cz:444/bakaweb – nestandardní port 444, aplikace není v kořeni serveru IIS, ale jako aplikace bakaweb (původní adresa např. https://zakovska.naseskola.cz:444/bakaweb, https://123.456.123.456:444/bakaweb).