//Duben 2012

Duben 2012

4. dubnaŽÁDOSTIVelikonoční turnaj ve fotbale – zahraje si 5 týmů z budovy Osvoboditelů a 3 týmy z budovy v Postoloprtské

4. – 5.  dubna – regionální soutěž instalatérů a zedníků na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích

5. – 9. dubna – velikonoční prázdniny

10. – 13.  dubna – celostátní kolo v soutěži Automechanik Junior 2012

10. dubna – 18. května – do obou budov budou doručovány noviny MF DNES v rámci akce Studenti čtou a píší noviny

11. dubna – pedagogická rada

13. dubna – Jeden svět na školách – film Pod sluncem tma

18. dubna – Den Země – akce VSP2 + M. Nováková

23. dubna – pedagogická rada pro VSP4, STR4

26. dubna – vysvědčení VSP4, STR4

27. dubna – 2. května – Nejkrásnější univerzitní města – Paříž, Londýn, Oxford, Cambridge – vedoucí akce H. Zikmundová

30. dubna – ředitelské volno

do konce dubna – odevzdávat brýle na charitativní akci Pomozte potřebným