//Březen 2012

Březen 2012

21. března – okresní kolo Olympiády v ČJ

22. března – DEN VODY – třídy VSP2 a VSP3 uspořádají pro 4. ZŠ, 8. ZŠ, Speciální školu a Stacionář

22. března – Jazyková olympiáda středních škol

26. března – termín pro odevzdání četby ke státní maturitě z ČJ  (4. ročníky)