e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Leden 2012

11. ledna – Den otevřených dveří

12. ledna – K.H.B. 2011

13. ledna – Projektový den

20. ledna – Projektový den

23. ledna – Projektový den

30. ledna – Projektový den

31. ledna – Pololetní vysvědčení