e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Školní kolo olympiády v německém jazyce

30.1.2017

V pondělí 16. ledna porovnávali své znalosti z německého jazyka studenti druhých a třetích ročníků.

Písemné část testu ověřovala schopnosti soutěžících porozumět poslechu, čtenému textu a gramatice. Nejlepší studenti z kategorie III.A postoupili do ústního kola, které bylo velmi vyrovnané. Jejich úkolem bylo popsat obrázek a konverzovat na vylosované téma. První místo v kategorii III.A získal Petr Bláha (EKL3), 2.místo Natálie Severová (EKL3) a 3.místo Vojtěch Drahovzal (EKL2).

Continue reading

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

30.1.2017

Celkem 19 studentů ze všech maturitních oborů si ve středu 18. ledna přišlo porovnat své znalosti z anglického jazyka. Tentokráte se soutěžilo ve dvou kategoriích. V písemné části si soutěžící ověřili své schopnosti v poslechu, porozumění čtenému textu a gramatice. Šest nejlepších studentů z kategorie III.A a dva studenti z kategorie III.B postoupili do ústního kola, kde konverzovali na vylosované téma.

Continue reading

Jeden svět na školách

29.11.2012

Projekt Jeden svět na školách v naší škole téměř zdomácněl. Ve čtvrtek 29. 11. se studenti VSP3, STR3 a MIE3 zúčastnili promítání filmu týkajícího se normalizace, tedy 70. a 80. let 20. století. Promítání doplnila beseda s bývalou učitelkou naší školy PhDr. Jiřinou Krausovou, která období normalizace zažila a dokázala o něm poutavě vyprávět. Každá připomínka této doby je pro současné studenty velkým poučením.

Příprava na advent ve Stacionáři

29.11.2012

Ve středu 28. 11. se třída VSP2  vydala do Stacionáře v Lounech, aby pomohla s výrobou adventních dekorací. Tyto výrobky budou posléze prodávány na lounských adventních trzích, výtěžek z prodeje pokryje náklady na další akce Stacionáře. Díky dlouholeté spolupráci se Stacionářem v Lounech se naši studenti seznamují s charitativní činností a velmi aktivně se do ní zapojují.

Novinářský den – Den fotografie

25.11.2012

 

V pátek 23. listopadu proběhl v aule Osvoboditelů 380 pro žáky studijních oborů Novinářský den. Tentokrát naši školu navštívil  David Doležal, lounský fotograf, který studentům přednášel o základech fotografování – čím, jak, co a za jakých podmínek fotografovat. Zároveň byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže – jednotlivé snímky p. Doležal také zhodnotil.

Reakce studentů EKL2 na Novinářský den:

– dozvěděli jsme se nové věci, např. jak nastavit fotoaparát nebo druhy zaostření

– přednáška by příště mohla být stručnější, ale podrobnější

– akce byla určitě přínosná, podobných by mohlo být víc

– ode dneška budu všude s sebou nosit foťák, abych mohla fotit kytičky a lidem říct “něco” svými fotkami

 

Výsledky soutěže Nejlepší  prázdninová fotografie:

1. místo – Romana Spišáková, EKL4 – průměr hlasů 3,14

2. místo – Lukáš Javůrek, VSP3 – 2,39 

3. místo – Martin Cíl, VSP2 – 2,02 

4. místo – Aneta Kučerová, OAK4 – 2

5. místo – Jitka Nehybová, EKL3 – 2

6. místo – Matěj Kočí, OAK4 – 1,9

7. místo – Jana Koubková, VSP3 – 1,83

8. místo – Lída Kreslová, VSP4 – 1,78

9. místo – Jan Habrda, STR2 – 1,5

10. místo – Ivana Targošová, VSP1 – 1,38

11. místo – Lukáš Ševčík, VSP1 – 1,33

12. místo – Aneta Hajná, EKL1 – 1,22

13. místo – Kristýna Šebková, VSP1 – 1,18

14. místo – Luboš Osúch, STR1 – 1