e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017

Setkání učitelů na Technické univerzitě v Liberci

23.9.2013

Dne 29.8.2013 se konalo setkání učitelů, které pořádala Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Učitelům byl představen nový ústav a zároveň pro ně bylo připraveno 8 stanovišť, na kterých si mohli prohlédnou 3D tiskárnu či výrobu nanovláken. Učitelé byli také seznámeni s programy, které pořádá škola pro žáky základních a středních škol. Velice zajímavý je např. program Vysokoškolákem na zkoušku, kdy si žáci středních škol mohou týden zkusit, jaké to je studovat vysokou školu. Dále nám byly nabídnuty exkurze, přednášky pro studenty a odborné semináře pro pedagogy.
Díky této akci jedou studenti STR2, STR3 a STR4 v pátek 18. října na Technickou univerzitu v Liberci.
Zároveň se plánuje exkurze do Temelína.
Text: Ing. Zdeňka Soprová

Slet čarodějnic

30.4.2013

V úterý 30. dubna se v naší škole slétly čarodějnice – přes 30 studentek, 1 student, 3 vyučující a paní ředitelka se převlékli, aby oslavili nadcházející Filipojakubskou noc, kdy se podle pověr slétají čarodějnice a odkrývají se poklady. Během svačinové přestávky se všichni vyfotili, dostali lízátko a přemístili se do tříd na vyučování, kde měli slíbenou výjimku – žádná z čarodějnic nesměla být tento den ústně zkoušena. Doufám, že za rok se setkáme ještě v hojnějším počtu.
Vlastním brkem Petra Karfíková, čarodějka 1. třídy.

Foto-carodejnice_1 Foto-carodejnice_3 Foto-carodejnice_2

Čarodějnice

23.4.2013

Čarodějnice na našich školách.
Žákyně oboru Krejčí ušily 2 nádherné čarodějnice velikosti dospělého člověka
a žákyně oboru Aranžér napsaly několik zdobených listů krásného povídání
o vzniku tradice jejich pálení. Jedna figurina je k vidění ve škole v ulici Osvoboditelů
a druhá zdobí vestibul školy v Postoloprtské.
Děkujeme svým učeňkám za zúročení zkušeností ve svých oborech.
M.Ertlová a I.Radoská – učitelky odborného výcviku.

Leonardo da Vinci

22.4.2013

Osm žáků naší školy oboru zedník v doprovodu Ing. Zelenky se zúčastnilo od 7. do 20. dubna 2013 projektu Leonardo da Vinci v učňovském zařízení IB Freital.
Hned první den žáky přivítalo slunečné počasí, a tak mohli i ve sněhu vystoupit na 353 m vysoký kopec nad městem. Z rozhledny se přesvědčili o malebnosti 40 tisícového města Freital.
Od pondělí dva týdny pilně pracovali na přestavbě budovy IB Freital. Toto učňovské zařízení zajišťuje odborný výcvik pro obory stavební dělník, skladník, truhlář, obráběč kovů, kuchař, prodavačka a domácí práce. Naši žáci velmi dobře zvládli všechny stavební práce, např. zazdívání oken, omítání a izolační práce.
Velmi zajímavá byla exkurze do nejmodernější cihelny v Evropě, firmy EDER Freital. Žáci se díky odbornému výkladu seznámili s technologií výroby stavebních materiálů od skladu surovin přes lisování, výpal až po expedici. Poznali výrobky s nejlepšími tepelnými vlastnostmi.
O víkendu měli možnost poznat okolí města Freitalu a překrásnou přírodu kolem města Tharandt. Samozřejmě navštívili blízké Drážďany a viděli jeho pamětihodnosti – Semperoper, Zwinger, Schloss, Kulturpalast. Zážitkem byl také výstup na věž kostela Frauenkirche. Díky dobrému počasí viděli půlmilionové město Drážďany v plné kráse.
Po práci studenti změřili své síly ve sportovních utkáních s německými žáky v kopané, stolním tenise a bowlingu.
Ubytováni byli na internátě, který využívají všichni žáci studující na školách ve Freitalu.
Díky projektu se naši žáci mohli seznámit s různými technologiemi stavebních prací v Německu, poznali nové přátele a zdokonalili se v cizím jazyce.
Celý projekt byl výborně připraven paní ředitelkou Mgr. Vágnerovou, i z německé strany bylo o žáky velmi dobře postaráno.
Text: Ing. Miroslav Zelenka

Přednáška o AIDS

17.4.2013

Během pátků 5. a 12. dubna se konala beseda o nebezpečí AIDS. Dvě odbornice nás poučily o tom, jak je tato nemoc nebezpečná a jak se přenáší. V průběhu prezentace jsme mohli vznést různé dotazy, na které nám ochotně obě odpověděly. Nakonec nám promítly film na toto téma. Beseda byla velice zajímavá a moc se nám líbila.
Lenka Chotěborová, EKL2

Literární toulky Prahou

9.4.2013

PrahaDne 5.4.2013 vyrazila třída EKL2 v doprovodu paní Karfíkové do Prahy na exkurzi. Exkurze se týkala návštěvy Národního divadla a dalších významných památek. Vyrazili jsme ráno v 7:30 a tím začalo naše putování. Nejprve jsme zašli do Národního divadla, kde jsme si užili velmi zajímavou prohlídku. Prohlédli jsme si základní kameny, jeviště, poseděli jsme si také v hledišti. Dále jsme vyrazili do nedaleké Betlémské kaple, kde jsme si poslechli zajímavou přednášku o historii a funkci této kaple. Následoval Karlův most a pokračovali jsme na Malostranské náměstí. Tam jsme navštívili kostel sv. Mikuláše. Poté jsme se šli podívat na rodný dům Jana Nerudy. Nedaleko se nacházel Pražský hrad, a tak jsme se tam šli také podívat. Prošli jsme si ho a nafotili spoustu fotek. Po této prohlídce jsme šli na autobus. Všichni jsme si to moc užili a dozvěděli jsme se mnoho informací, které se nám budou hodit.
Autor textu: Vladimír Bartoš, EKL2