///Znamení Totha (15.8. – 16.9.)

Znamení Totha (15.8. – 16.9.)

Znamení Totha   (15.8. – 16.9.)

Toth byl egyptský bůh s ptačí hlavou, patron všech písařů, léčitelů a kouzelníků. Jasnozřivost boha Totha odhalovala lži, podvody a krádeže.

Nositelé tohoto znamení patří k nejpraktičtějším a nejproduktivnějším lidem. Vynikají v plnění svěřených úkolů, jsou pilní, pečliví a přesní. Nesnášejí kritiku. Mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představami o životě. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví. Na ostatní lidi působí tajemně, hloubavě, skrývají v sobě jakési tajemství o smyslu a řádu života, což je velmi přitažlivá vlastnost. Jsou také obětaví, dokážou druhým vytrvale a ochotně pomáhat, čehož ostatní lidé vydatně zneužívají. Chráněnci boha Totha špatně snášejí fyzickou či psychickou námahu. Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné.

Obecná rada znamení Totha: Dobře se podívejte na své blízké a zkuste nahlédnout do jejich duší, možná mnohé pochopíte.