e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Exkurze do Národního divadla a MF DNES

24.2.2012
Dne 23.2.12 se naše třída VSP2 vypravila s p. uč. Karfíkovou na exkurzi do Prahy.

Na programu jsme měli prohlídku Národního divadla a redakce Mladou fronty DNES.  V Národním divadle jsme měli možnost si prohlédnout základní kameny, jeviště, galerie, prezidentské lože. Poté jsme se přesunuli do redakce Mladé fronty DNES, kde nás prováděl Michal Musil, který nám vyprávěl o životě redaktorů a reportérů. Měli jsme možnost náhlednout do místnosti, kde zasedá redakční rada a také jsme si prošli jednotlivá místa, kde redaktoři, reportéři a fotoreportéři píší a upravují noviny. Dozvěděli jsme se, že redakce Mladá fronta DNES má i online zpravodajství www.idnes.cz, kde najdeme aktuální zprávy z České republiky a zahraničí, navíc tu můžeme vidět i videoreportáže. Další co jsme zde viděli bylo  natáčecí studio. Prohlídka byla zakončena nahlédnutím do jejich střižny, kde vlastně videoreportáže a rozhovory s celebritami sestříhávají a poté vkládají na jejich online stránky.
Výlet se mi moc líbil, myslím, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací důležitých pro náše školní noviny.
Autorka: Pavlína Eichelmannová, VSP2