e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Projekt Leonardo

30.1.2012

I tento školní rok se zúčastníme projektu Leonardo – tentokrát přijedou studenti k nám.

V rámci organizace IB Sachsen k nám přijede škola z Freitalu, která je zaměřená na stavební obory. Budou zde od 13. února do 3. března a jejich cílem bude splnit podmínky svářečského kurzu. Nejlepší z nich dostane  Evropský svářečský průkaz.

Ubytovaní budou na našem internátu, učit se budou v dílnách v Říční ulici, kde je bude mít na starosti pan Paclt. O celou organizaci se postará pan Ing. Zelenka, ve volném čase se jim budou věnovat i ostatní, hlavně německy mluvící učitelé a zaměstnanci školy.