e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Studenti čtou a píší noviny – 3. téma

18.4.2012

Patnácti autorům vybraných článků na třetí téma projektu “Studenti čtou a píší” nabízíme zvláštní cenu – možnost zúčastnit se třídenní cesty do Bruselu s návštěvou institucí EU. Vítěze této zvláštní ceny vybere Zastoupení Evropské komise z autorů článků, kteří budou odměněni knihou redaktory MF Dnes. 

Cesta se uskuteční v termínu 19.-21. června 2012. Zahrnuje prohlídku pamětihodností Bruselu i návštěvu institucí EU. Součástí programu je kromě tematických přednášek i setkání s představiteli České republiky EU působících v Bruselu.  Organizátor cesty hradí účastníkům dopravu letadlem, ubytování a část stravy.

 

Téma: “Stará” Evropa

Do roku 2030 se v Evropské unii zdvojnásobí počet lidí starších 65 let. Tomu se musí přizpůsobit státy, zaměstnavatelé i smýšlení jednotlivců. Mladí lidé budou například muset déle pracovat, senioři omezit své výdaje. Jak tento vývoj ovlivní soužití mladých a starých ve společnosti?

– Jaké jsou v Česku vztahy mladých lidí a seniorů?

 

– Jsou si tyto dvě skupiny konkurencí? V kterých oblastech a jak se k tomu spravedlivě postavit?

 

– Proč tolik mladých lidí ve vyspělé Evropě nemá práci? Může za to jen věková

struktura, nespravedlivé zákony, špatný systém vzdělávání, nebo něco jiného?

 

– Proč tolik starých lidí má pocit, že je mladí odepisují, místo aby využívali jejich moudrosti a zkušeností?

– Měla by být jedna z těchto skupin zvýhodněná na pracovním trhu?

– Kdy je takové zvýhodnění spravedlivé, kdy ne?

– Existuje na českém pracovním trhu diskriminace z důvodu věku?

– Vnímáte její obdobu v mezilidských vztazích?

– Jaké jsou hlavní výhody stáří?

–         Co si představujete pod pojmem “mezigenerační solidarita”. Jak široký je tento pojem pro vás?

Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku.

Pozn..: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Příspěvky můžete zasílat do 1. 5. 2012 na e-mail: karfikova@sostlouny.cz

Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále název školy a město.

Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc, .docx nebo .txt. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.

Velikonoční turnaj v sálové kopané

8.4.2012

Dne 4.4.2012 se konal ve Sportovní hale v Lounech velikonoční turnaj v sálové kopané. Celkem bylo 9 týmů, z toho 6 týmů z budovy Osvoboditelů a 3 týmy z Postoloprtské. Celkem se

sehrálo v základní části 16 zápasů, z nich postoupily do semifinále čtyři týmy: VSP1, VSP2, – MOV1, SME1, – VSP3, STR3 a ZED3, INS1, INS3. Třídy VSP1 a VSP3 si pro fanoušky a hráče připravily kulturní představení, VSP3 dokonce měla svého maskota v podobě dráčka Soptíka, který povzbuzoval hráče. Po celou dobu vládlo v hledišti napětí, ale také radost z vítězných gólů. Všichni hráči se opravdu snažili a bylo vidět, že zápas berou opravdu vážně.

Umístění týmů!

Continue reading

Přebor školy v basketbalu chlapců

28.3.2012

 

Dne 27.3.2012 se uskutečnil v Sokolovně turnaj tříd v košíkové.

Všichni zúčastnění studenti naší školy podali výborné výkony a zápasy byly hrány v přátelském duchu.

Na prvním místě se umístilo družstvo VSP2,3 aSTR 2,3 ve složení – Jakub Leško, Jaroslav Seifert, Michal Pavlas, Jakub Drenský, Ondra Čapek, Jaroslav Židů, Tomáš Houda.

Na druhém místě při stejném počtu bodů, ale díky horšímu skóre, se umístilo družstvo MOV 2 ve složení – Josef  Bartoň, Miroslav Bohatý, Tomáš Vavrica, Petr Havránek, Jan Eymann, Jiří Petruk.

Všechny výsledky a umístění dalších družstev jsou zaznamenány v tabulce:

Družstva PPR3-ZPR3-ZED2 INS2 PPR2-ZPR2 SME2 MOV2 STR 2,3-VSP 2,3 Body Skóre Pořadí
PPR3-ZPR3-ZED2 10 : 6 18 : 6 12 : 12 2 : 14 6 : 16 5 48 : 54 3.
INS2 6 : 10 6 : 6 2 : 16 10 : 16 4 : 16 1 28 : 64 6.
PPR2-ZPR2 6 : 18 6 : 6 4 : 4 4 : 14 2 : 14 2 22 : 56 5.
SME2 12 : 12 16 : 2 4 : 4 4 : 10 6 : 10 4 42 : 38 4.
MOV2 14 : 2 16 : 10 14 : 4 10 : 4 4 : 4 9 58 : 24 2.
STR 2,3-VSP 2,3 16 : 6 16 : 4 14 : 2 10 : 6 4 : 4 9 60 : 22 1.

Projekt Den vody

23.3.2012

 Stejně jako vloni jsme uspořádali 22. března pro děti základních škol Den vody. Celého projektu se zúčastnily třídy VSP2, VSP3 a STR3, jejichž studenti na 8. ZŠ, 4. ZŠ, Speciální škole a ve Stacionáři seznámili žáky se vším, co souvisí s vodou. Hravou formou debatovali o zdrojích vody, kreslili koloběh vody, vyluštili s dětmi křížovku nebo si zahráli s dětmi pexeso, které doma sami vyrobili. Reakce malých žáků i jejich učitelů byly jednoznačně pozitivní, pro naše studenty byla tato zkušenost velmi cenná nejen z hlediska zvládnutí látky, ale především po stránce komunikační – museli vést celou vyučovací hodinu, správně reagovat na dětské dotazy a zvládnout mnohdy nečekané reakce malých žáků. Za to jim všem patří poděkování.

Continue reading

Automechanik Junior 2012

23.3.2012

Soutěže Automechanik Junior se ve čtvrtek 22. března v Chomutově zúčastnili Stanislav Bučil a Karel Rais z MOV3. Ve velké konkurenci se umístil Standa Bučil na krásném třetím místě, a tím pádem postupuje do celostátního kola v Ostravě, které se bude konat 10. – 13. 4.

V této soutěži nejsme nováčci, vloni naši školu v celostátním kole zastupoval Jakub Kresl a vedl si velice dobře.

Stando, držíme palce!!!