e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Studentské předčasné volby

17.10.2013

Studentské předčasné volby

Dne 3. října proběhly na škole OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla v Lounech Studentské předčasné volby uspořádané organizací Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách. Zapojit se mohli studenti od 15ti let. Cílem projektu má být aktivní zapojení mladistvých do voleb.

„Bylo to pro mě jakousi praxí k volám do budoucna,“ sdělila jedna ze studentek. To měl být jistě další z cílů tohoto projektu. Ač jsme nedoufali, že se zapojí moc studentů, opak byl pravdou. K volbám přišla většina studentů ze všech tříd, což je důkaz toho, že nás naše škola vede k tomu být aktivním občanem. A jak to celé dopadlo?

Celkem se zúčastnilo 434 škol, hlasy odevzdalo 50 551 studentů a vítězem se stala strana TOP 09, která jich posbírala 9000, čímž piráty porazila rozdílem jen 39 hlasů. Na naší škole však měla Česká pirátská strana navrch.

Text: Ivana Targošová, VSP2

Adaptační pobyt STR1

16.10.2013

Dne 12.10.2013 se konal „Adaptační pobyt“ pro žáky třídy STR1. Akce se zúčastnila celá třída, nikdo nechyběl. Pod vedením psychologů paní Kouřilové a pana Ziky měli studenti možnost zjistit např. co si o nich myslí jejich spolužáci nebo jaké je jejich postavení ve třídě. Nejvíce se žákům líbily psychohry, které s nimi hrála i jejich třídní učitelka, velice kladně také hodnotili přístup lektorů. Na otázku, co jim seminář dal, většina odpověděla, že jim přinesl nejen nové informace, ale také zábavu a možnost poznat své spolužáky.

Text: Zdeňka Soprová

EXKURZE IQ PARK LIBEREC

16.10.2013

EXKURZE IQ PARK LIBEREC

Ve středu 2. října 2013 se třídy EKL2 a VSP2 v rámci EVVO zúčastnily vzdělávací akce a strávily den v IQ Parku Liberec. Hravou a zábavnou formou studenti poznávali mnohé jevy z oblasti přírodních věd, fyziky, chemie, o kterých doposud jen četli v učebnicích.

Sami účastníci hodnotí akci takto:
Líbilo se mi, že se mi na jednom přístroji ukázala teplota těla…
Byla to dlouhá cesta, ale stálo to za to vydržet 2krát 3 hodiny v autobuse…
Točil se se mnou celý svět…
Nejvíc se mi líbil labyrint a uvádění počasí…
Dobrý to bylo…
Kdybych tam nebyla po šesté, bylo by to fajn…
Nejvíc se mi líbily bubliny…
S exkurzí jsem byl spokojen a těším se na další…
Mně se na exkurzi moc líbila místnost v Titaniku, pak mi sice bylo špatně celý den, ale bylo hezký si představit skutečnost…
Nejvíce se mi líbilo bludiště s otáčivým tunelem…

Text: Jaroslava Kuhnová + studenti EKL2 a VSP2

Světluška 2013

23.9.2013

Naše škola se již poněkolikáté zapojila do sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem. Tentokrát se do ulic vydali studenti třídy STR2, kteří se snažili oslovit co nejvíce lidí a prodat sbírkové předměty – button, tykadla a náramek svítící ve tmě. Přestože nešlo o početně nejsilnější skupinu, prodejem se studentům podařilo získat 3 705 Kč. Poděkování patří nejenom jim, ale i studentům a zaměstnancům školy, kteří zakoupením předmětů sbírku podpořili a pomohli tím dobré věci.
Text: Mgr. Miroslava Hyláková

Setkání učitelů na Technické univerzitě v Liberci

23.9.2013

Dne 29.8.2013 se konalo setkání učitelů, které pořádala Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Učitelům byl představen nový ústav a zároveň pro ně bylo připraveno 8 stanovišť, na kterých si mohli prohlédnou 3D tiskárnu či výrobu nanovláken. Učitelé byli také seznámeni s programy, které pořádá škola pro žáky základních a středních škol. Velice zajímavý je např. program Vysokoškolákem na zkoušku, kdy si žáci středních škol mohou týden zkusit, jaké to je studovat vysokou školu. Dále nám byly nabídnuty exkurze, přednášky pro studenty a odborné semináře pro pedagogy.
Díky této akci jedou studenti STR2, STR3 a STR4 v pátek 18. října na Technickou univerzitu v Liberci.
Zároveň se plánuje exkurze do Temelína.
Text: Ing. Zdeňka Soprová

Slet čarodějnic

30.4.2013

V úterý 30. dubna se v naší škole slétly čarodějnice – přes 30 studentek, 1 student, 3 vyučující a paní ředitelka se převlékli, aby oslavili nadcházející Filipojakubskou noc, kdy se podle pověr slétají čarodějnice a odkrývají se poklady. Během svačinové přestávky se všichni vyfotili, dostali lízátko a přemístili se do tříd na vyučování, kde měli slíbenou výjimku – žádná z čarodějnic nesměla být tento den ústně zkoušena. Doufám, že za rok se setkáme ještě v hojnějším počtu.
Vlastním brkem Petra Karfíková, čarodějka 1. třídy.

Foto-carodejnice_1 Foto-carodejnice_3 Foto-carodejnice_2