e-mail: skola@oasoslouny.cz    tel.: +420 415655489

Den Země

26.4.2012
Dne 18.4 se konala akce Den země. Žáci třídy VSP2 chodili po Lounech a ptali se lidí na třídění odpadu a čistotu našeho města Louny a okolí. Vše pečlivě zapisovali do dotazníků.

Akce se vydařila a vyplnilo se přes 500 dotazníků, zároveň se rozdalo mnoho letáčků o ochraně životního prostředí.. I přes reakce některých lidí , kteří nechtěli odpovídat, se akce líbila i ostatním spoluobčanům. Studenti obešli celou polikliniku a úřady v Lounech a dostali se až ke Kauflandu. Pocity z této akce jsou dobré, všichni byli spokojeni. Doufejme, že tato akce pomůže zlepšit čistotu našeho města.

Autorka: Šárka Charvátová, VSP2

 

Výtvarná soutěž

25.4.2012

Na počátku měsíce března byla vyhlášena mezi žáky naší školy výtvarná soutěž. Uzávěrka soutěže byla 12. dubna. Žáci postupně odevzdávali své výtvarné projevy, které tvořili ve volném čase. Ač žádný z oborů studia školy není zaměřen výtvarným směrem, zapojili se žáci různých oborů – ať už strojní mechanik, instalatér, zedník, krejčí (šití oděvů) či pokrývač – dokazovali svými díly, že svůj volný čas dokáží smysluplně a krásně využívat. Porota měla z čeho vybírat a měla těžké rozhodování. Se třemi vítěznými pracemi se dělíme i se čtenáři školního časopisu. Sami posuďte, co naši žáci dokáží.

Konečné pořadí:

1. místo – Jakub Brestovanský, SME2
2. místo – Alexandr Kudrnáč, INS2
3. místo – Klára Borlová, KRE2

 

Autorka textu: Hana Topičová

Soutěž Prodavač 2012

24.4.2012

Dne 18. 4. 2012 se žákyně 3. ročníku M. Michlová, L. Procházková a K. Sinuová zúčastnily celostátní odborné soutěže Prodavač 2012 v Ústí nad Labem. V silné konkurenci se děvčata snažila prosadit. Nejlépe se v naší skupině umístila Marie Michlová (6. místo). Všem děvčatům za jejich snahu a reprezentaci školy děkuji.

Radoská Ivona, UOV

A jak vidí celý průběh soutěže Marie Michlová?

Kolem 8. hodiny ranní jsme dorazili do školy – Střední školy obchodu a služeb, byli jsme první soutěžící, akorát odemykali.

  • v 8:30 jsme dostali soutěžní trika a vytáhli si soutěžící čísla
  • v 9 hodin byla soutěž zahájena proslovem paní ředitelky
  • asi v 9:45 jsme začali praktickými zkouškami, které se skládaly z balení střechy, balíčku na poštu, vážení těstovinového salátu, jeho zabalení a spočítání ceny, poté jsme šli na vzorky zboží, aranžování a jako poslední jsme obsluhovali pokladnu
  • ve 12 hodin jsme se naobědvali (kuřecí stehna s brambory)
  • od 13 hodin začínaly písemné testy, které byly z předmětů propagace, zbožíznalství, znalosti Evropské unie, obchodní provoz, obchodní počty, cizí jazyky. Poté jsme měli asi hodinu volno a čekali jsme na výsledky.
  • zveřejnění výsledků a ukončení soutěže proběhlo kolem 16. hodiny

 

Automechanik JUNIOR 2012 – finále v Ostravě

18.4.2012

Ve dnech 10. – 13. dubna se na Střední škole technické a dopravní v Ostravě – Vítkovicích konalo celostátní finále soutěže Automechnik a autotronik JUNIOR 2012. Naši školu zastupoval Standa Bučil ze třídy MOV3. Nakonec ze 27 soutěžících skončil na krásném 16. místě – to není špatný výsledek – být 16. nejlepší automechnik v republice.

Blahopřejeme!!!

Ale ještě není všemu konec!  23. – 24.5. pojede čtyřčlenné družstvo z naší školy bojovat za Ústecký kraj do Sosnové u České Lípy na 7.ročník Mistrovství automobilních škol České republiky.Tentokrát bude soutěžit i pedagogický dozor –  Miloš Suchý a Petr Paclt.Sestava družstva je: Bučil Stanislav, Rais Karel, Cinegr Vladimír a Kanout Miroslav. Takže zase budeme držet palce.

Jeden svět na školách

18.4.2012
V pátek 13. dubna se studenti 1. – 3. ročníků studijních oborů zúčastnili projektu Jeden svět na školách – v lounském kině zhlédli film Pod sluncem tma. Po projekci následovala beseda o setkání různých kultur, v tomto případě střet české a zambijské, a o smyslu poskytování pomoci rozvojovým zemím. Celou akci zaštiťovala organizace Člověk v tísni.

Studenti čtou a píší noviny – 3. téma

18.4.2012

Patnácti autorům vybraných článků na třetí téma projektu “Studenti čtou a píší” nabízíme zvláštní cenu – možnost zúčastnit se třídenní cesty do Bruselu s návštěvou institucí EU. Vítěze této zvláštní ceny vybere Zastoupení Evropské komise z autorů článků, kteří budou odměněni knihou redaktory MF Dnes. 

Cesta se uskuteční v termínu 19.-21. června 2012. Zahrnuje prohlídku pamětihodností Bruselu i návštěvu institucí EU. Součástí programu je kromě tematických přednášek i setkání s představiteli České republiky EU působících v Bruselu.  Organizátor cesty hradí účastníkům dopravu letadlem, ubytování a část stravy.

 

Téma: “Stará” Evropa

Do roku 2030 se v Evropské unii zdvojnásobí počet lidí starších 65 let. Tomu se musí přizpůsobit státy, zaměstnavatelé i smýšlení jednotlivců. Mladí lidé budou například muset déle pracovat, senioři omezit své výdaje. Jak tento vývoj ovlivní soužití mladých a starých ve společnosti?

– Jaké jsou v Česku vztahy mladých lidí a seniorů?

 

– Jsou si tyto dvě skupiny konkurencí? V kterých oblastech a jak se k tomu spravedlivě postavit?

 

– Proč tolik mladých lidí ve vyspělé Evropě nemá práci? Může za to jen věková

struktura, nespravedlivé zákony, špatný systém vzdělávání, nebo něco jiného?

 

– Proč tolik starých lidí má pocit, že je mladí odepisují, místo aby využívali jejich moudrosti a zkušeností?

– Měla by být jedna z těchto skupin zvýhodněná na pracovním trhu?

– Kdy je takové zvýhodnění spravedlivé, kdy ne?

– Existuje na českém pracovním trhu diskriminace z důvodu věku?

– Vnímáte její obdobu v mezilidských vztazích?

– Jaké jsou hlavní výhody stáří?

–         Co si představujete pod pojmem “mezigenerační solidarita”. Jak široký je tento pojem pro vás?

Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku.

Pozn..: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny a upravovány.

Příspěvky můžete zasílat do 1. 5. 2012 na e-mail: karfikova@sostlouny.cz

Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále název školy a město.

Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc, .docx nebo .txt. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.